Versterken van cognitief sterke leerlingen in het secundair onderwijs.

Onderzoeksproject PowerUp!

De educatieve Bachelor van Howest richt met het PWO-onderzoek PowerUp zijn aandacht op de doelgroep van cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs.


Bij cognitief sterk functionerende leerlingen denken we aan jongeren die ‘heel slim’ zijn, met uitzonderlijke resultaten op school, met ronkende diploma’s die leiden naar tot de verbeelding sprekende jobs (Venderickx & Kieboom, 2017). De werkelijkheid is in veel gevallen anders.


Binnen dit project focussen we ons zeer specifiek op de problematiek rond hoogbegaafde jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Bovenop de leeftijdsspecifieke problemen die zich manifesteren in de woelige puberjaren, brengt ook de complexiteit van hoogbegaafdheid heel wat kopzorgen met zich mee. We moeten er ons bewust van zijn dat de groep van hoogbegaafde jongeren sneller te lijden hebben onder schoolmoeheid (Kieboom, 2015). Als ze niet de juiste ondersteuning of begeleiding krijgen van school en ouders is de kans zeer reëel dat ze vroegtijdig uitvallen en niet eens in een hogere studie terecht komen (Excentra, 2019).

Voor de doelgroep van het basisonderwijs (-12 jaar) bestaat heel wat ondersteunend, vaak extra, materiaal voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Voor het secundair onderwijs is dit materiaal echter niet voor handen. Leerkrachten zijn hierbij toegewezen op zichzelf, en trachten vaak zelf tot extra materiaal te komen. Uit literatuur blijkt dat hoogbegaafde kinderen echter geen nood hebben aan ‘meer van waarin ze al goed zijn’ (Kieboom, 2015). Wij willen bijgevolg dan ook zeker aandacht schenken aan zaken waar ze vaak minder goed in zijn.


Daarom bieden we vanuit Howest leerpaden in de vorm van challenges aan. Voor deze challenges sloegen we met verschillende opleidingen van onze hogeschool de handen in elkaar en creëerden we verrijkingsmateriaal dat uit de reële lespraktijk van onze hogeschool werd geplukt. Alle challenges werden door onze eigen studenten en docenten getest. Voor cognitief sterk functionerende leerlingen uit het secundair onderwijs geven de challenges een goed inzicht in de lesrealiteit van het hoger onderwijs.